رشته کارگران از Odisha ایستاده در صف قبل از سوار شدن ویژه هواپیماهای خود را برای رسیدن به مکان های مادری در خارج جامو فرودگاه در روز یکشنبه. (UNI)

The stranded labourers from Odisha standing in queue before boarding special aircrafts to reach their native places outside Jammu Airport on Sunday. (UNI)
رشته کارگران از Odisha ایستاده در صف قبل از سوار شدن ویژه هواپیماهای خود را برای رسیدن به مکان های مادری در خارج جامو فرودگاه در روز یکشنبه. (UNI)

رشته کارگران از Odisha ایستاده در صف قبل از سوار شدن ویژه هواپیماهای خود را برای رسیدن به مکان های مادری در خارج جامو فرودگاه در روز یکشنبه. (UNI)

مقاله قبلینیروهای نظامی در athe سایت از برخورد در Shopian در روز یکشنبه. -اکسلسیور/یونس Khaliq

پیشرو روزانه از Jammu and Kashmir , هند

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>