فروش اکسیژن tagged posts

فروش اکسیژن ساز

Invacare Xpo2 یک دستگاه پالس مورد علاقه مورد علاقه بیماران اکسیژن

شما می توانید اکسیژن درمانی با قند خون را به روش های مختلفی انجام دهید ، اولین روشی که ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد ، جایی است که به یک کلینیک می روید. محفظه هایی که بیشتر کلینیک ها از آن استفاده می کنند ، به اتاق های اکسیژن درمانی هیپربرایک پوسته سخت گفته می شود. آنها دارای سطوح مختلفی از عمق جو هستند که قابل استفاده است. آیا اکسیژن ساز می توان کربن مونوکساید ارائه دهنده؟ عمق ها معمولاً از 1 اتمسفر تا 2+ جو تشکیل می شود. دامنه عمومی بیشتر افراد مبتلا به اوتیسم از 1.3 اتمسفر تا 1.5 اتمسفر است...

Read More