سفارش ترجمه tagged posts

ترجمه ها با شکست روبرو می شوند: 12 ترجمه از منوی بد

چرا امروزه بسیاری از بدترین ترجمه های منو را شاهد هستیم؟ به خودی خود ، ترجمه به دلیل الزامات سند کار سختی است. ترجمه منو ، به ویژه ، بسیار دشوار است ، زیرا اصطلاحات و زمینه ورودی های منو زمانی که باید به زبان های دیگر ترجمه شوند بسیار متفاوت هستند.

از آنجا که جهانگردی در حال رشد است ، رستوران هایی که قبلاً به مردم محلی خدمات می دادند اکنون باید از ملیت های مختلف پذیرایی کنند و این امر ضروری است که منوی آنها باید حداقل به زبان دیگری در دسترس باشد که برای اکثر بازدید کنندگان خارجی – انگلیسی – قابل درک باشد...

Read More