دانلود کتاب کلاهبرداری اینترنتی tagged posts

دانلود کتاب آنلاین

اگرچه کتابهای صوتی نسبت به انواع دانلود کتاب آنلاین دیگر کتابها گرانتر و دسترسی به آنها دشوارتر است ، با وجود محدودیتهایی که دارند ، به نظر می رسد مورد قبول جمعیت نسبتاً جوانی قرار دارند.
کاربران جدید بازار کتاب های صوتی در استرالیا
بر اساس آمار کشورهای مختلف ، مشخص شده است که نوجوانان کمترین میزان مطالعه کتاب های چاپی را نشان می دهند و واضح تر است که بیشتر به بازی های رایانه ای و ابزارهای مرتبط مبتلا می شوند ، اما نکته ای نشان می دهد که در در سال های اخیر دانلود کتاب آنلاین، کتاب های صوتی توانسته اند فاصله بین نسل های جدید و قدیمی را در مطالعه کتاب های فوق برنامه و داستان تخیلی کنند...

Read More