دانلود کتاب آنلاین

اگرچه کتابهای صوتی نسبت به انواع دانلود کتاب آنلاین دیگر کتابها گرانتر و دسترسی به آنها دشوارتر است ، با وجود محدودیتهایی که دارند ، به نظر می رسد مورد قبول جمعیت نسبتاً جوانی قرار دارند. کاربران جدید بازار کتاب های صوتی در استرالیا بر اساس آمار کشورهای مختلف ، مشخص شده است که نوجوانان …

ادامه مطلب