دانلود رایگان کتاب های سری عمران tagged posts

منابع دانلود کتاب های پولی

این فعال فرهنگی نمایشگاه کتاب مجازی را موازی کتابفروشی های آنلاین می داند و تأکید می کند: اگر قرار است این رویداد فرهنگی را در بستری مجازی برگزار کنیم ، باید بستر مشترکی برای همه ناشران تعیین شود و وزارت فرهنگ و رهبری اسلامی باید در قبال آن مسئول باشند. برای اینکه به عنوان ویترین مشترک و با شکاف در دسترس همه باشد و افراد می توانند با کلیک بر روی نام هر پست به وب سایت دانلود کتاب های رایگان ناشر دسترسی پیدا کنند. نه اینکه هر نشریه ای کتاب ارائه دهد و بفروشد...

Read More