مینه سوتا رژیم صهیونیستی است. تیم Walz و وزارت بهداشت کمیسر Jan مالکوم اعلام خواهد شد جامعه کاهش استراتژی برای Minnesotans در پاسخ به COVID-19 بیماری همه گیر. سازمان دیده بان livestream اینجا در 1 p. m. زنده جریان ویدئو حسن نیت ارائه میدهد از MPR اخبار.

WDAY logo

گوش زندگی می کنند

پخش زنده