رئیس guest, مدیر IIM سیرمور و دیگران شرکت کننده در مراسم تحلیف جلسه علمی سال 2020 است.

Chief guest, Director IIM Sirmaur and others participating in inaugural academic session 2020.
رئیس guest, مدیر IIM سیرمور و دیگران شرکت کننده در مراسم تحلیف جلسه علمی سال 2020 است.

رئیس guest, مدیر IIM سیرمور و دیگران شرکت کننده در مراسم تحلیف جلسه علمی سال 2020 است.

مقاله قبلیمشاور Umang Narula ریاست جلسه در له در روز چهارشنبه.

پیشرو روزانه از Jammu and Kashmir , هند

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>