پاتر در Samba روستا مشغول به شکل نهایی به خاکی گلدان. —اکسلسیور/Badyal

A potter in Samba village busy in giving final shape to earthen pots. —Excelsior/Badyal
پاتر در Samba روستا مشغول به شکل نهایی به خاکی گلدان. —اکسلسیور/Badyal

پاتر در Samba روستا مشغول به شکل نهایی به خاکی گلدان. —اکسلسیور/Badyal

مقاله قبلیمرده بدن از آهوی در حال صید از آب کانال در Chenani منطقه است. —اکسلسیور/K کومار

پیشرو روزانه از Jammu and Kashmir , هند

tinyurlis.gdclck.ruulvis.nettny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>