یک فروشنده دوره گرد وجار زن روزنامه فروش در Batamaloo جاده در سرینگر در میان سخت مستند در روز چهارشنبه. (UNI)

A hawker selling newspapers on Batamaloo road in Srinagar amid strict lockdown on Wednesday. (UNI)
یک فروشنده دوره گرد وجار زن روزنامه فروش در Batamaloo جاده در سرینگر در میان سخت مستند در روز چهارشنبه. (UNI)

یک فروشنده دوره گرد وجار زن روزنامه فروش در Batamaloo جاده در سرینگر در میان سخت مستند در روز چهارشنبه. (UNI)

مقاله قبلییک فروشگاه کتاب در باز جامو روز چهارشنبه. —اکسلسیور/Rakesh

پیشرو روزانه از Jammu and Kashmir , هند

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>