4 فرمانده کل سپاه نشست سطح بین هند و چین برگزار می شود, فردا در Chushul

Burhan Wani's successor Sabzar Bhat among 8 terrorists killed in Jammu and Kashmir by security forces.

Ladakh: فرمانده کل سپاه-سطح مذاکرات بین هند و چین برگزار می شود, فردا در Chushul در شرق لاداخ. مذاکرات تمرکز به طور عمده در مرحله دوم از متارکه در امتداد خط کنترل واقعی (LAC)

مقاله قبلیزنبور عسل ارتباطات نسل نو بیمارستان در Talab Tillo مهر و موم شده پس از یک بانوی باردار آزمون +ve برای COVID-19

پیشرو روزانه از Jammu and Kashmir , هند

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>