کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان تهران

به مسولیت آنجا فرمودند چرا این مرد را امداد نمیکنید گفتند او اصلاً مسلمان نمی باشد فرمودند به چه صورت و فنی که جوان بود وبه سختی اورابکار میگرفتید آیین اورادرنظر نمی‌گرفتند مخارج او را از میان المال بپردازید درحال حاضر که صندوقهای بازنشستگی این عمل را انجام ارائه می کنند باید حقوق آنها را مناسب وبهروز پرداخت کندواگر کسری داشتند دولت بدهد نیکی اینکه بازنشستگان دولت هم حقوقشان قلیل باشد. مطالبه اساسی بازنشستگان کارگری، «اصلاح مصوبه‌ی ارتقا مستمری‌ها» توسط دولت میباشد که علیرغم ورود هیات تطبیق قوانین مجلس، هنوز پروسه قانونی آن به انتها نرسیدهاست. چنانچه فردی حیاتی سابقه بیمه فوت کند، مبلغ حقوق و دستمزد بازنشستگی اساسی دقت به میزان سنوات، آنگاه از طی روند قانونی به حساب اعضای خانواده او به شرط تکفل واریز می‌شود. همین اشخاص دارای اعتنا به مقدار سابقه خود و موقعیت تأهل می‌توانند طی یک مدت روزگار مشخص، به شکل ماهانه دستمزد شالوده وزارت کار را دریافت کنند. این مدت برای اشخاص مجرد بر مبنا مقدار سوابق بیمه دربین ۶ تا ۳۶ ماه و برهمین پایه برای اشخاص متأهل میان ۱۲ تا ۵۰ ماه خواهد بود.
سالاری جون امروز سوم مرداده پس کو پرداخت ارتقاء های ۲۸۰۰ از اوایل مرداد؟با ۳۰ سال سابقه ۳۱ تیر ۲۱۰۰ گرفتم.زود باش وعده ایی حرفی حدیثی سر نیز کن و بگو. شما دارای هر شرایط اقتصادی می توانید از سرمایه گذاری قدمت و تامین آتیه برخوردار شوید. نکته خیلی مثبت همین وام همین می باشد که زمانی که شما وام اخذ می کنید پوشش های بیمه ای به جهت بیمه شده وجود خواهد داشت. متساوی 900 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه + سرمایه فوت طبیعی + سرمايه اصلي، به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد. مساوی 300 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه + سرمايه اصلي، به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد.
حق اولاد به جهت والدینی که یک فرزند دارا‌هستند ۱۱۱ هزار تومان و برای دو فرزند، ۲۲۲ هزار تومان انتخاب شد. مجموع دریافتی ماهانه افراد مجرد در سال ۹۷، ۱ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان و افراد متاهل اهمیت یک فرزند، ۱ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان بود. دولت می بایست سهم ۲۵ درصدی خود از تعهدات قانونی بابت هزینه های جاری سازمان را پرداخت کند. عدم پرداخت، مشکلات اکثری به جهت سازمان در تامین تقدینگی به ارمغان خواهد اورد. ۶۰۰۰ میلیارد تومان مستمری ماهانه و ۲۰۰۰ میلیارد تومانی هزینه درمان بایستی پرداخت و تاخیر در آن، حوادث ناگواری را به یار دارد. چنانچه کارگری ۲ فرزند داشته باشد، حاصل توده پایه سنواتی، حق مسکن و بن کارگری به ۵۰۲ هزار تومان می رسد که به همین رقم، ۱۳ درصدی که به حقوق طولانی تر می شود نیز، بیش تر خواهد شد.
دسته‌بندی نشده
در ۲۵ تیر ماه ۹۸، مصادف اهمیت سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی در بیش از ۷۰ سال پیش، اخباری منتشر شد که به جهت اذهان عمومی و بیمه شدگان و بیمه پردازان سازمان، قابل تامل بود و دوباره، بیم و امید ها درباره ورشکستگی قریب الوقوع همین غول اقتصادی کشور ایران را در کانون دقت قرار داد. اسفند ۱۳۳۱ بود، به این معنی که بیش از ۶۰ سال پیش که لایحه رسمی بیمه های اجتماعی کارگران، به تصویب رسید و سازمان بیمه های اجتماعی کارگران تاسیس شد. ۱۱ سال آن گاه یعنی در فروردین ماه سال چهل و دو (۲ ماه پیش از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲)، سازمان بیمه های اجتماعی تاسیس شد. ۹ سال بعد، قانون تامین خدمات درمانی تصویب شد و سازمان تامین خدمات درمانی، تشکیل شد. مطابق اعلام شورای عالی عمل در روز های پایانی اسفند ۹۷، دستکم حقوق و دستمزد و دستمزد کارگران در سال نود و هشت، حساس سی و شش % ارتقاء به نسبت مبلغ سال قبل، به ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.

عادت خوب آمریکایی‌ها برای ایران

دسته بندی های بالا را از آن جهت سرویس شما عرض کردم که بدانید بازنشستگان شامل 2 جور هستند یا بازنشستگان قوانین خاص استخدامی (به کلمه متداول بازنشستگان مدنی )که صندوق بازنشستگی مختص خودشان را دارند و یا این که بازنشستگان تامین اجتماعی . حق اولاد سال ۱۴۰۱ نیز ۴۱۷ هزار تومان بود که دو برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسیده است. جمع این دست اندرکاران باعث می شود که دستمزد پرسنل دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان ارتقاء داشته باشد. در سال ۹۷ نیز دولت دارای مشکلات زیادی در تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه هایش روبرو بود.

  • در همین شرایط، «حق واضح بازنشسته» است که به جهت قرارداد جدید بیمه تکمیلی که قرار می باشد از اول آذر انعقاد شود، مطالبه‌گری نماید و دیدگاه ها و خواست‌های رسمی خویش را مطرح نماید.
  • به دنبال ارتقاء مجدد مستمری بازنشستگان غیر حداقلی بگیر در مرداد امسال و اعمال این ارتقا در ماه شهریور، سازمان تامین اجتماعی بابت مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته این ارتقا بدهکار شد.
  • حذف 70قلم دارو از بیمه و اجرای طرح تحول سالم و دقت نکردن به معیشعت بازنشستگان و مستمری بگیران از مهمترین مشکلات بازنشستگان و بیمه شدگان و بطور کلی شرکاء اجتماعی می باشد که سبب تضعیف سازمان گردید.
  • در همین نشست که نمایندگان دولت از وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش طبی نیز حضور داشتند، پس از ارائه سفارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع و دعوا و باز‌نگری اعضا، یک‌بند دیگر از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به ثبت رسید.
  • بنابر همین مصوبه مقرر شده میباشد تا دست کم دستمزد و حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و جمع مستمری ازکار افتگان و بازماندگان از حداقل حقوق کارگران همان سال کمتر نباشد.
  • برای همسان سازیحقوق بازنشستگاندر یکسری ماه اخیر دست به اعتراض های زیادی زده اند.حال حیاتی افزایشحقوق بازنشستگانبحث دریافت مالیات از دستمزد بازنشستگان بر سر لهجه ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر ازحقوق بازنشستگانرا میخوانید.

تنها حالت بازنشستگی تحمیلی موجود در میهن آلمان در صورتی می باشد که قرارداد کاری به صورت اتومات مهم کامل شدن سن بازنشستگی پایان یابد. در صورتی که شخصی در آلمان عمل کرده باشد ولی در حال حاضر در میهن دیگری مستقر باشد بایستی خواهش حقوق و دستمزد بازنشستگی آلمانی خود را به اداره بیمه کشوری که در آن سکونت دارد بدهد. علیرغم وجود شرایط سنی جهت اخذ دستمزد بازنشستگی، کسانی حیاتی شرایط مختص می‌توانند زودتر از رسیدن به این سن خواهش بازنشستگی کنند؛ ولی ممکن می باشد دستمزد بازنشستگی آنان کمتر باشد.

خبر خوش دولت به جهت افزایش 50 درصدی یارانه نقدی | ارتقا مبلغ یارانه نقدی از این ماه

خانه دار هستم و بیش از ۱۷ سال سوابق پرداخت بیمه دارم هرسال مبلغ ۱۰۰هزارتومان به پرداخت حق بیمه طولانی تر میشد.به هر بدبختی بود پول رو مدل می کردم و حق بیمه رو پرداخت می کردم . روش انتخاب حق بیمه هر سال بر شالوده معیار های متمایز انجام می شود ولی به طور کلی % بیمه کارگر و کارفرما اثبات می باشد و فقط نرخ حق بیمه هست که سالانه کلیدی درصدی افزایش همپا است. خدمات پاراکلینیکی و سرویس ها تشخیصی، درمانی، سرپایی مثل گونه های آنژیوگرافی و سیتی آنژیوگرافی، اشکال نسخه برداری سه بعدی دندان، ماموگرافی، پزشکی هسته‌ای، نوار قلب، عضله و غیره به ۵ میلیون تومان رسیده است. همینطور خدمات تشخیصی درمانی و سرپایی مانند جبران هزینه‌های جراحی مجاز سرپایی فارغ از بستری مانند بخیه، رادیوتراپی، تخلیه چه کسی است و لیزردرمانی در مورد ها غیرزیبایی و هزینه‌های مربوط به جراحی‌های سرپایی مانند شکستگی، دررفتگی، گچ گیری و غیره به سه میلیون تومان ارتقاء یافته است. به گفته این جایگاه مسئول، سرویس ها پاراکلینیکی و خدمات تشخیصی، درمانی، سرپایی نظیر انواع آنژیوگرافی و سیتی آنژیوگرافی، گونه های کپی سه بعدی دندان، ماموگرافی، پزشکی هسته‌ای، نوار قلب، عضله و غیره به ۵ میلیون تومان رسیده است.

مخالفت بازنشستگان اساسی بیمه آتیه‌سازان حافظ

در سال های پیشین نیز در روزهای آخری اسفند جلسات چندین ساعته به جهت انتخاب حداق حقوق و دستمزد (حقوق پایه ) برگزار می شد . جلسه شورای خوب ،دستمزد اساس برای سال نود و هشت را هم در ۲۷ اسفند آغاز کرد و در ساعت ها نهایی شب در ۲۸ اسفند ماه حقوق اساس سال ۹۸ برای گارگران را یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین کرد . جلسه حقوق و دستمزد شورای خوب فعالیت در بیستم فروردین خرید بیمه تکمیلی بدون جلب حیث نمایندگان کارگران و دارای توافق فی مابین نمایندگان کارفرمایان و دولت بر ارتقا ۲۱ درصدی دستمزد به پایان رسید. پرداخت مستمری این تیم از بازنشستگان از دیروز شروع شده است؛ بازنشستگان کشوری مستمری ترمیم یافته‌ی آبان را به اضافه‌ی مابه‌التفاوت مهر اخذ کرده‌اند؛ مستمری این بازنشستگان از مهر حداقل ده درصد افزایش یافته است.
به گزارش جنوب نیوز، سه میلیون و ۸۱ هزار و ۶۴۹ بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی زیر پوشش بیمه… به گزارشپایگاه 598،قرارداد نو بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی از نخستین آذرماه حساس بیمه آتیه سازان انعقاد شد و براساس آن حق بیمه از ۹۱ هزار تومان به ۲۰۵ هزار تومان ارتقا یافت و بر این مبنا اعمال جراحی به سقف ۷۵ میلیون تومان رسید در حالی که سال گذشته همین میزان ۴۵ میلیون تومان بود. حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 کمی ازحقوق بازنشستگان کشور ی کاهش می باشد. واقعا بایستی بحال و روز وزارت عمل و سازمان تامین اجتماعی اهمیت همین مدیریت ضعیف و مشکل دار افسوس خورد ، نمی‌دانم مرز و بوم قحط رجال می باشد یا این که در طیف خودشان اصول گرایان شخص مطلوب و کارآمد ندارند ، ضعف وزارت فعالیت و سازمان تامین اجتماعی بحساب شخص مدیر جمهور نوشته می‌شود. چرا همسان سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی انجام نمی‌شود، همسان سازی بایستی از اول سال ۱۴۰۰ در احکام اعمال شود ، چرا هیچکس پاسخگو وجود ندارد سپس می‌گویند چرا نارضایتی هست. بنابر این مصوبه مقرر شده است تا دستکم دستمزد و حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی به جهت سال ۱۴۰۱ و جمع مستمری ازکار افتگان و بازماندگان از دستکم حقوق و دستمزد کارگران به عبارتی سال کاهش نباشد.

گزارش تصویری | موفقیت بزرگ و زنده شدن اقبال صعود در جام جهانی قطر

نیز بر پایه تصحیح صورت گرفته در ماده 137 کلیه هزینه های درمانی پرداختی مؤدیان که قابل تایید باشد و همچنین حق بیمه عمر پاسارگاد پرداختی هر فرد حقیقی به مؤسسات بیمه اهل ایران بابت گونه های بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه معالجه تکمیلی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد. همینطور در بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد قابلیت و امکان قرار دادن مبلغی به تیتر سپرده در بیمه قدمت وجود دارااست که می تواند اساسی ارتقاء سود دهی بیمه عمر و اندوخته بیمه طومار عمر و تامین آتیه، امکان اخذ مستمری فراتر را به جهت بیمه شده مهیا نماید. کمپانی بیمه پاسارگاد این قابلیت را به جهت شما آماده نموده است تا پولی را به تیتر سپرده در بیمه قدمت بازنشستگی قرار دهید. نرخ سود مبلغ سپرده در بیمه عمر پاسارگاد برا پایه قوانین و امرها بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برابر اهمیت 16 درصد خواهد بود.
هلدینگ شستا تامین اجتماعی، توانمند ترین نهاد سرمایه گذاری در کشور‌ایران است که درصد زیادی از سهام شرکت های بازار سرمایه کشور ایران را در اختیار دارد. تا پایان آذر سال ۱۳۹۶، حدود ۶ میلیون مستمری بگیر دارای و تبعی سازمان بودند و همین سازمان با جمعیت ۲.۵ میلیون نفری بازنشستگان روبرو است. در این جلسه در نهایی روز سال نظرات سه جانبه دولت ، کارگران و کارفرمایان تأمین نشد البته اخبارهایی که از جلسه شورای عالی عمل به گوش می برسد حاکی از توافق دولت و کارفرمایان در همین باره می باشد که هیچ کارگری نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت کند .

شبکه گسترده شعب و نمایندگی‌ها( 39شعبه در مرکزها استان‌ها و بالغ بر 1165 نمایندگی در مرحله کشور).

سلام، من سه ماه است ذیل تکفلین خودرابرای بیمه تکمیلی تصویب نمودم و اس ام اس تاییدهم دریافت کردم، اما هزینه هام روبردم بیمه آتیه سازان فرمودند هنوز تاییدیه بیمه تکمیلی تحت تکفلین شما تاییدنشده و هزینه هام رو پرداخت نکردند. دهنوی نوشته که ماه‌ها میباشد که مجلس، اجرای طرح جنس برگ را به دولت تکلیف کرده و اصلی پیگیری قالیباف رئیس مجلس، امروز جلسه‌ای برای تحلیل فنی زیرساخت ‌این طرح در سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم و هم اکنون دیگر کلیه کارشناسان و تیم‌های فنی اذعان دارا‌هستند که زیرساخت‌ها و اثاثیه فنی طرح کامل شدن شده است و همین طرح، هفته‌های آینده در استان هرمزگان به رخ آزمایشی اجرا خواهد شد. بر مبنا بخشنامه صادر شده از آغاز سال 1400 همه مستمری های بازنشستگی، از عمل افتادگی و بازماندگان مشمول ضابطه تامین اجتماعی که تا نقطه نهایی سال 1399 برقرار گردیده است. البته بیمه تامین اجتماعی،‌ خاص کلیه افراد شاغل می باشد و مطابق ضابطه کار، کلیه افراد مشغول به کار باید این بیمه‌نامه را داشته باشند. در همین مطلب می‌خواهیم بیمه قدمت و بیمه تامین اجتماعی را بایکدیگر مقایسه کنیم.
شماره بیمه بازنشستگی در آلمان یک عدد ۱۲ رقمی و قابل به کار گیری در کل ارتفاع زندگی است. اما مخالفان همین طرح هم که عمدتا مدافع اصلاحات و تغییرات ساختاری صندوق‌ها هستند، بر سایر سیاست‌ها که بدون تاثیر روی بازنشستگان بر محل ورود صندوق‌ها و ارتقاء آن اثر بگذارد، تاکید دارند. کمپانی حسابداری محاسبان تلاشگر حیاتی داشتن کارنامه ای درخشان در انجام خدمات حسابداری ، آمادگي خویش را جهت همکاری در راستا های حسابداری ، انجام امور مالی و مالیاتی کلیدی کلیه واحد ها اعلام می نماید. من فوق لیسانسم اما سال هاست اهمیت فوق دیپلم در شرایطی دشوار عمل می‌کنم درامدم نسبتا خوبه اما حالا دلم نظیر اون روزایی که سرباز بودم نیست. البته صحیح نیست که ما به امثال فرهنگیان جامعه توهین کنیم یا این که زحماتشون رو در لحاظ نگیریم البته قبول کنید قشر خدمتکار از همه داره میخوره.

تورم کمر فقرا را شکست/ چرا وعده در اختیار گرفتن تورم انجام نشد؟

وی همینطور اعلام کرد که اجرای متناسب‌سازی اهمیت اعاده مرحله ۷۵ درصد، تفاوت تطبیق حیاتی ۵۰ % افزایش، تفاوت تطبیق متناسب‌سازی دست‌کم دریافتی بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه، متناسب‌سازی کمک هزینه مسکن، متناسب‌سازی کمک به تامین معیشت، متناسب‌سازی کمک هزینه اولاد و عائله مندی انجام شده و در هم اکنون پرداخت هست و همگی اقدامات سازمان در راستای اجرای درست ضابطه بوده و صحیح است. مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان در نامه‌ای به کانون بازنشستگان بنیاد شهید و کارها ایثارگران همین استان اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان را به طور کامل اجرا کرده است. شرکت سرمایه‌گذاری منزل سازی ایران در سال ۱۳۴۷ به صورت سهامی مختص حیاتی سرمایه‌ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و مالکیت سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شد و در طی سال‌های سپس سرمایه شرکت افزایش یافت. مؤسسه سرویس ها بهداشتی و درمانی به دنیاآمدن سلامت تهران (بیمارستان هزار تخت خوابی میلاد) درابتدای سال۱۳۸۰ به مراد اداره بیمارستان هزار تخت خوابی تولد دارای ساختار مدیریت مستقل تأسیس شده و تأمین قسمتی از نیازهای درمانی تخصصی مرزو بوم به‌خصوص بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی را برعهده دارد. به سرعت و در روزهای آینده همین مشکل برطرف خواهد شد؛ مدیرعامل سازمان وعده دیتا اساسی مکاتبه حیاتی مجلس این مساله به زودی حل می‌شود. تمامی چیز به جهت افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مهیا است و امیدواریم خیلی زود احکام نو صادر شود.
اما مدنی که اهمیت ۲ وزیر فعالیت در سال ۹۷ مواجه شده است، بعید میباشد در کوتاه مدت، برنامه ای اثرگذار به جهت خروج از بحران داشته و حساس رد التماس افزایش حقوق ها در سال ۹۷، شایعات را تکذیب کرد. اساسی این حال، علیرضا محجوب، چهره شناخته شده منزل کارگر و نماینده مردمان تهران در مجلس شورای اسلامی گفته که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را از نحوه خانه ملت، پیگیری می کند. این در حالی میباشد که مطابق گفته های آقای شوکت، دولت، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، باعث عدم کار به تعهدات سازمان در برعلیه فعالان نظام سلامت شده خرید بیمه تکمیلی است. سازمان تامین اجتماعی طبق گفته های آقای شوکت، حیاتی بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی روبرو است. او طرح تحول سلامت را ، هدیه مصیب توشه محمود احمدی نژاد به سازمان تامین اجتماعی دانست که گوشه ای از مشکلات امروز سازمان، میراث دولت نهم و دهم است. دارای وجود همین که شاخص تمام بورس و بسیاری از سهام کمپانی های بورس در سال ۹۸، اصلی رویش قیمتی همراه شده اند و پرتفو هلدینگ شستا نیز از همین سودهای شیرینی بی نصیب نیست، ولی به لحاظ می برسد که سازمان تامین اجتماعی اهمیت میلیون ها بیمه شده تبعی و کلیدی و مستمری بگیر و بیمه بیکاری بگیر، نیز چنان حساس خلل تامین نقدینگی روبرو است.

بیمه تکمیلی بازنشستگان تغییر تحول کرد

به هر حال اینکه دولت قبول دارااست که ارتقاء ۱۰ درصدی پله پله حقوق بگیران خود دارای تورم حدود ۵۰ % اختلاف متعددی داراست و دستمزد ها را همسان سازی کرده میباشد نشان از دقت به بهبود زندگی حقوق بگیران دارد که می بایست به فال نیک گرفته شود. چرا همسان سازی نمیکنن.چرا به پرسنل وبازنشسته هاشون وسایر سطح ها تامین اجتماعی بیش تر میکنن اما دست‌کم بگیر تامین اجتماعی .نه.ما بخدا سی سال حق بیمه دادیم بخدا همین گرونیها برای ماهم میباشد بخدا بااین سن وعروس وداماد داریم اجاره خونه میدیم. پرداخت حقوق مهرماه حدود ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی اخبار استانها کلیدی بیشتر شدن حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان به جمع هزینه ماهانه پرداخت مستمری‌ها نسبت به ماه‌های ابتدایی سال، خاتمه یافت. طرح بیمه مستمری آنی در کمپانی بیمه زندگی خاورمیانه اساسی اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دی ماه سال 1399 رونمایی شد. همین بیمه نامه به جهت افرادی که تمایل به پرداخت حق بیمه در سال‌های طولانی را ندارند و یا در سنین کودکی و نوجوانی خود فرصت خرید بیمه های مستمری سالانه را از دست داده‌اند بهترین گزینه است چون می‌توانند تمام حق بیمه را به صورت یکجا پرداخت و از سال سپس مستمری دریافت کنند.

قرارداد تازه بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد/ شروع ارائه خدمات به بازنشستگان از فردا

یکی از اشتباهاتی که کاربران میکنند همین هست که بیمه اختیاری اساسی بیمه مشاغل آزاد استباه میگیرند و خیال می‌نمایند این موردها همان بیمه خود فرما میباشند. شما حساس مقداری باز‌نگری متوجه میشید که همین دو مورد با هم گوناگون هستند و شرایط ثبت اسم ان ها نیز متفاوت میباشد. دسته کارگرانمبنای محاسبهمبلغ حق بیمهکارگران ماهر۱/۴ دست‌کم دستمزد۴۱۰۰۰۰ تومانکارگران نیمه ماهر۱/۳ دست کم دستمزد۳۸۰۰۰۰ تومانکارگران عمومی۱/۲ حداقل دستمزد۳۵۱۰۰۰ تومانلازم به ذکر هست که خدمتکار ساختمانی کسی می باشد که در پروژه های تولید و ساز حضور دارد و مشمول قوانین یگانه بیمه ای نمیباشد. حق بیمه کارگران ساختمانی ۱۴۰۱ بر اسا دستمزد دریافتی آن ها تعیین می شود و برای کارگران مدرس کار حق بیمه برابر اساسی 1/4، کارگران نصفه ماهر 1/3 و برای کارگران عمومی 1/2 دستمزد آن ها خواهد بود. بر این شالوده کارگران و کارفرما باید بر شالوده حق بیمه انتخاب شده که متاثر از نرخ دستمزد سالیانه است همین حق بیمه را پرداخت کنند. مطابق گفته سخنگوي دولت قرارشد همانندبازنشستگان تامين اجتماعي ارافزايش حقوق عزيزان كشوري ولشكري تجديد نظرگردد ونتيجه آن اعلام شود. دستمزد افراد مهم ۱۵ سال سابقه مهم ۲۴ % افزایش و به ۲ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان و حقوق و دستمزد اشخاص دارای ۱۰ سال سابقه حداقل ۴۱ % و به ۲میلیون و ۳۴۳ هزار تومان می‌رسد. حقوق اشخاص اصلی ۲۵ سال سابقه و دست کم بگیر به ۲ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان به این معنی که ارتقاء ۵۰ درصدی می‌رسد و حقوق اشخاص کلیدی ۲۰ سال سوابق به ۲ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۲۵ % رویش خواهد رسید.

دانلود مقاله رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themeself bar 1500buy verified stripe accountaviator oynatombala oynatropical tiki oynagreedy wolf oynablackbull oynashining hot oynabahisnowcasinoslotaviator oynaokuldefteri.combeylikdüzü korsan taksiVan EscortTavsiyelercinsel sohbetçorlu korsan taksiinstagram gizli hesap görmeMobil Ödeme BozdurmaLcd ekranelf bar 5000 ultraBağlama büyüsürekorbetbetboo girişgenco bahisaviator sinyal hilesi