چت|چت روم | دوست یابی

لازم است بدانید که چرا این روابط متفرقه کار می کنند. اینجاست که جامعه شناسی “حضور” گفمن مفید است. در حالی که گفمن از آن استفاده کرده است تا بفهمد چه اتفاقی می افتد وقتی افراد در کنار یکدیگر قرار می گیرند ، می توانیم از آن برای بررسی ارتباط “چت روم فارسی روم فارسیهای گپ” استفاده کنیم. علیرغم عدم حضور کاربران ، کاربران نمی توانند كمك كنند اما آگاه باشند كه دیگران – به صورت استعاری – پیرامون خود ، دنیای “چت روم فارسی روم فارسی چت روم فارسی” را كه آنها را در بر می گیرد ، تفسیر می كنند و این یک رویداد مداوم است.

در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤالات از طریق مصاحبه با کاربران ‘چت روم فارسی روم فارسی چت روم فارسی’ و مشاهدات در مورد گفتگوهای ‘چت روم فارسی روم فارسی چت روم فارسی’ در حال انجام هستیم .

چت روم شلوغ بدون عضویت

وجود اینترنت و شبکه جهانی وب به وضوح می تواند راههای جدیدی از تحقیقات را که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اند فراهم کند. جمعیت بالقوه وسیعی (در حال حاضر حدود 30 میلیون نفر در سطح جهان) از همه انواع افراد و گروه ها وجود دارد که می توان به راحتی از قبل به آنجا رسید. هیچ محدودیتی مانند مرزهای جغرافیایی و با افزونه های زبان وجود ندارد ، 8 انگلیسی صحبت کردن دیگر ضروری نیست.

این مطالعه در زمستان 1997 و بهار سال 1998 انجام شد. نویسنده در تعدادی از گروه های گفتگو شرکت کننده بود و مراحل عضویت را برای پیوستن به سه گروه طی کرد. گروه اول گروهی بودند که در مورد “X-Files” ، گروه دوم “Musicians Spot” و گروه سوم مربوط به “اخبار جهان” بودند.

افراد مختلفی در گروه ها با اسامی مانند “حقیقت آنجاست” ، “روباه” ، “ده انگشت” ، “مرد باس” و “مرد غمگین صدام” و “آپولو” حضور داشتند. از بین این اعضا 50 نفر (همه از ISP های مختلف) داوطلبانه برای شرکت در مطالعه بودند. سپس آنها به صورت جداگانه و سپس با هم در یک حساب “نامه پستی” که برای هدف خاص تنظیم شده بود ، مصاحبه شدند. 9 تجزیه ملی به شرح زیر بود:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>