وزیر اقتصاد: کسری بودجه در بدترین حالت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است

[ad_1]

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمد‌ها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>