هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی سازنده باید دارای دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید مهم توجه به موضوعاتی چون افزایش قدرت هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی می باشد که برای ارتقاء شتاب و قدرت اتومبیل مورد به کارگیری قرار می گیرد ، برای اینکه بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت نمایید این مورد یکی از موارد ضروری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استعمال شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به این ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن حادثه میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط با طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل سخت و تهی دست به علم منحصر در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که قیمت ماشین بالا می رود و اشخاص بضاعت و توان خرید کردن یک خودرو پرقدرت و دارای کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می کنند که نصب همین قطعه سبب ساز بروز ویژگیهای مختلفی در خودرو هم میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت شتاب و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حساس طراحی و تولید همین قطعه اهمیت دارد، زمان و هزینهای هست که شما باید به جهت آن در نظر بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از نظر محصول و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون میگردند و پروسهی انجام همین رخداد دارای هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، زیاد پر سرعت و آسانتر می باشد و همین مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت هدرز فولادی پراید وب تارنما خویش باشید.

دانلود مقاله رایگان