عضلات با ایکس بادی

 

عضلات اساسی ایکس بادی

از ایکس بادی میتواند عضلات میانتنه و پشتی شما را بهخوبی فعال و تحریک کند که در عاقبت هرگونه قوز یا این که گودی کمر را برطرف میکند. در واقع EMS مخفف Electric Muscle Stimulation می باشد و در همین طریق xbody که از امواج الکتریکی سطحی برای تحریک بیشتر ماهیچه ها به کارگیری می شود . دستگاه ems یک روش منحصربهفرد می باشد که عملکرد می‌کند تا عضلات را حساس الکترودهای الکترونیکی بهصورت عمقی و به مقدار زیاد بخش اعظم تحریک و منقبض کنند. بهصورت کلی خیر. رسالت این تکنولوژی هیچ گاه کمتر وزن نبوده و شما نمیتوانید چنین انتظاری از همین متد داشته باشید، اگر‌چه که کسانیکه از همین روش استعمال میکنند، ممکن هست که کاهش وزن را تجربه کنند. ولی باشگاه های بدنسازی منحصر به فرد بانوان در تهران در هر دو کشیک به جهت زنان عمل می نمایند و در سرانجام قابلیت و امکان به کار گیری از کشیک دوره برای خانم های شاغل نیز وجود دارد. فعالسازی حاذق و تعداد زیاد ماهیچه ها فعالشده، همین قابلیت و امکان را برای ما مهیا می کند که فقط دوبار در هفته تمرین کنیم. بله دقیقا مثل تمرین های سنتی و بی آلایش بدنسازی که در صورتی که بعد از آن مدتی انجام نشود عضله ها کوچکتر شده تمرین های ای ام اس هم درصورتیکه به صحت و طبق برنامه به کار گیری نشود و در بین جلسه های تمرین مسافت فراوان باشد اثر گذاری ان اندک شده و عضلات ضعیف خیس میشوند.

 

اگر هدف شما کاهش وزن هست باید بدانید در رتبه اول بایستی برنامه غذایی خود را تصحیح کنید و در موقعیت نقصان کالری قرار بگیرید. همین تکنولوژی کلیدی مصرف کالری عمده در زمان مشخص، احتمالا بتواند به شما در مسیر کاهش وزن امداد کند؛ البته همانطور که گفتیم، هیچ گاه بدونِ رعایت برنامه غذایی هیچ کمتر وزن چشمگیر و پایداری در فعالیت نیست. در سرانجام تارچههای عضلانی بیشتری و بهصورت عمیق در مقایسه مهم روشهای تمرینی معمولی فعال میشوند. همین الکترودها بر روی گروههای عضلانی دارای بدن، نظیر ماهیچه ها چهارسر ران یا این که سرشانهها، کارگزاشتن میشوند. خوبتر هست بدانید که وقتی شما ورزش میکنید، عضله ها بدنتان بهطور طبیعی سرگرم می گردند و کل تارهای عضلانیتان به نوبت منقبض خواهند شد. همین تمرین بر مبنا اصول نرمال و طبیعی تن میباشد که انقباض در ماهیچه ها حیاتی آگاهی شکل گرفته و حرکات هدف دار انجام میگیرند. در چنین شرایطی نهتنها همین طریق به جهت شما فایدهای ندارد، به تیتر مقیاسی برای شدت تمارین محسوب می شود، درحین تمرین های (ای ام اس) حدودا تا 18 برابر بخش اعظم از تمرینات عضله سازی دیرین می باشد. در حقیقت کارکرد دارای این روش، بازیابی عضله ها صدمهدیده و ترمیم بافتهای آسیبدیده است. در همین روش، تکنولوژی به کمک ورزش میآید و از جریانهای الکتریکی اهمیت فرکانس ذیل و متوسط برای افزایش چشمگیر انقباضات ماهیچهای طبیعی بدن به کار گیری میکند. Training برای جلوگیری از آتروفی عضلانی در فضانوردان هم مورد استعمال قرار می گیرد . نکته دیدنی در گزینه تمرین حیاتی دستگاه ای ام اس این می باشد که عضلات شما هیچ تفاوتی را در جور انقباض و روش شکل گیری ان اجساس نکرده و به طرز معمول که در تمرین سنتی کار میکردند ادامه میدهند. مطالعات نشان ارائه می کنند که فعالسازی عضلانی حساس تحریک الکتریکی میتواند به ۹۵٪ از تمام تارهای تشکیلدهنده یک عضله برسد، درحالیکه در تمرینات ساده ۶۰ تا ۷۰ درصد تارها فعال میشوند.

بلکه مبتلا عارضه و زخم نیز خواهید شد.

از شما سپاسگزاریم که افتخار سرویس رسانی در مجموعه مدرن زعفرانیه را به ما دیتا اید. گروه بدنسازی تیتان کلیدی مساحت ۱۴۰۰ متر به جهت آقایان و ۶۰۰ متر برای بانوان به ملازم ۶۰ پارکینگ مخصوص اهمیت بهترین امکانات ، مجهزترین وسایل و بهترین مربیان مهیا ارائه خدمات می باشد. اصلی مربی های تیم تخصصی فیتامین همراه باش و پله های تناسب اندام رو دوتا یکی کن. به کار گیری از اجزای سختافزاری و قابل انعطاف افزای خلاقانه در همین فرآورده ما را حاذق می نماید تا بتوانیم متاع خویش را در میدان ورزشهای مختلف، تناسب اندام و توانبخشی ارائه نماییم. در تمرینات ای ام اس عضله‌ها تن اهمیت الکترودهای الکترونیکی بهصورت عمقی و بخش اعظم از تمرینات بی آلایش تحریک و منقبض میکند. EMS یک سیستم آموزشی جدید می باشد که ترکیبی از تحریک عضلانی الکتریکی و ورزش معمولی و ساده است. این کلمه اصولا به مفهوم برانگیختگی سیستم عضلانی بدن، توسط تکانه های الکتریکی یا به اصطلاح برانگیختگی الکتریکی می باشد. تدریس EMS برای بازتوانی پس از آسیب، افزایش آمادگی جسمانی و بضاعت و توان های بهبود یافته در ورزش مختص مؤثر هست ، ضمناً ، مزایای آن می تواند به اندازه فیزیولوژیکی و فیزیکی باشد. تحریک الکتریکی عضله (یا میوستیولاسیون الکتریکی) یک صورت بسیار موءثر تمرین تخصصی در موردها خاص مدیکالی است.

 

مربی شما (بهصورت تخصصی آموزش دیده) اصلی یک دستگاه بیسیم ایمپالسهایی اساسی شدت مختلف، البته کنترلشده به تن شما میفرستد تا ماهیچه ها حین تمرین به میزان بخش اعظم و شدیدتر منقبض شوند.

 

 

دانلود مقاله رایگان