صنوف آسیب دیده از کرونا بخوانند

صنوف آسیب دیده از کرونا بخوانند

[ad_1]

دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت صمت گفت: صاحبان واحد‌های کسب و کار صنفی آسیب دیده از کرونا که دارای لیست بیمه کارفرمایی یا خویش فرما هستند برای دریافت تسهیلات در سامانه کارا ثبت نام کنند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>