تظاهرات امروز به نژادپرستی موجود در آمریکا پایان نمی دهد/ جورج فلوید رزا پارکس نیست

تظاهرات امروز به نژادپرستی موجود در آمریکا پایان نمی دهد/ جورج فلوید رزا پارکس نیست

[ad_1]

عبدالله ناصر العتیبی در روزنامه الاتحاد امارات نوشت: سیاهان باید تلاش کنند تا از دایره مغلوبان همیشگی خارج شوند ، از جایی که خودشان را در آن حبس کرده اند در حالی که پارکس آنها را از این زندان نجات داده بود. تظاهرات امروز آمریکا هیچ سودی ندارد اگر سیاهان نقش و جایگاه حقیقی خودشان را پیدا نکنند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>