باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

چنانچه برج به طریق گشوده فعالیت کند مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود داراست که کلمه میباشد از بیش تر نمودن گرمای محسوس به منشا طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن با جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اهمیت صندلی سنگی در طول محیط که توسط حوضهایی حیاتی صفحه ها سنگی از همدیگر قطع میگردند که کارایی آن ها معین وجود ندارد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز تماشا میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون حفظ و حفظ برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می نماییم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقاء طول عمر تجهیزات و نگهداری امنیت امداد انواع برج خنک کننده می کند. صحبت در رابطه حیاتی مزایای اشکال برج خنک کننده احتمال دارد ساعات و ایام طول بکشد. اضطراری به ذکر است که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی بین هزینههای مربوط به برجهای مهم جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته ناچیز بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، مدل آن خشک یا این که تر بودن ، مدار باز یا بسته بودن و کارداران حتمی به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار است که حول محور مرکزی میچرخند و آب زیر فشار از شیوه آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. همین تیغه از متاع چوب یا فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به مفهوم مخلوط دو یا چند طرز و یا رویکرد متفاوت، اهمیت هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی مجموعه و بهره بردن از مزیت های هر نحوه است. همین قابل استعمال در هر دو نصب جدید و موجود است. با توجه به نامی که برای این گونه از برجهای خنککننده در حیث گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه چند کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب سوای تماس مستقیم کلیدی هوا در گردش هست و تبادل حرارتی انجام میگردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، تولید و کارگزاری سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که تعیین گونه کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عوامل زیادی است که مهمترین آنها حالت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه مینمایند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از نحوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا همین مدل کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای بسیار تبارک مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و ارتفاع زیاد هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، اختلال جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی مدل ناخواسته وجود داراست از بین میرود. ضروری به ذکر هست که در این برجها، گونه جریان ناهمسو دارای کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین مقدار توصیه را دارد. اصول کار در کل برجها براساس ساخت یک تراز اکثر برای تماس در میان هوای سرد و آب گرمی که درون سیستم در جریان می باشد میباشد. ضخامت همین برجها در نصیب کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت جلوگیری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مانند اسید سولفوریک نیاز میباشد. دارای توجه به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اساسی جریان طبیعی هوا، دوچندان تبارک و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا هستند اما در درمقابل انرژی پاره ای مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اهمیت دقت به میزان نیروگاه و مقدار مواد کثیف کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به منشاء خود تخلیه کرد، اما گهگاه تایم ها بایستی قبل از رجوع و برگشت به مبداء گزینه تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات ریز وبزرگ یکی از از حیاتی ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف میان دانسیته هوای بیرون برج و چگالی هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک میباشد لذا باید ارتفاع کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه کافی پهناور باشد تا فشار محرک مورد حیث بدست آید. یکی از متداول ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین شرایط انرژی لازمه برای سرد کردن و کندانس بخار برابر با همان میزان گرمایی است که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا گروه سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و بهتر بود از در آغاز از چیلر استفاده میشد. از طرح و رخ برج خود استعمال می نمایند تا هوا را به طور طبیعی حیاتی به کارگیری از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و همین گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به خارج هدایت می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود فرآیند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طرز یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میشود که این توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این فعالیت به مراد در دست گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توانایی دریافت میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به نظر مصرف آب و انرژی نیز مضاعف بهینه خیس کار می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی کلفت موجب کاهش میزان رخنه حرارتی و راندمان خواهد شد. به مراد چک کردن میزان آپروچ از فرمول پایین به کار گیری می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای نو را زمانی ارتقاء می دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقا یافته باشد. اما اهمیت اندکی تفاوت در نحوه ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده حساس جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه دارای نقص‌ مواجه شده و ایجاد گروه کمتر مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در عاقبت همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین حالت دمای آب برج 3-2 جايگاه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استعمال از برج خنک کننده در مناطقی کلیدی رطوبت بالا بلا استفاده می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در قسمت خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای ضروری جهت تبادل حرارت اصلی آب گرم، اهمیت عبور از آن ها وارد برج میشود. درصورتیکه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج دارای جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و درصورتیکه جریان بصورت افقی باشد برج را برج اهمیت جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته حیاتی جریان هوا به طور متوسط در حدود 2/0 % میزان آبی میباشد که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. برخی از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت را فراهم میکنند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی به وسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس فی مابین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه ها آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنعت های جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی میباشد که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا هستند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم بر روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، بدین ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از محصول بتونی و یا این که فلزی ساخته می گردند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند معمولا بصورت افقی و اساسی شیبی به سمت پایین قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای تعدادی خانهای ساخته می‌شوند که هر یک مهم دمندهای حیاتی جریان هوای متغیر است، در در مقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تمنا از انعطاف پذیری و جواب دهی لطف برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از جور جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به گوشه و کنار از نحوه تبخیر قسمتی از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چندین از تولید کنندگان متعدد از طرح های متعدد استفاده می کنند ، تمامی برج های خنک کننده دارای استفاده از به عبارتی اورجینال خنک کننده تبخیری کار می کنند. ماده لجنی که از طریق هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower میشود معمولا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن نقص‌ هست در میآید، ولی کلیدی به کارگیری از مواد شیمیایی نظیر پلی الکترولیتها می توان آن‌ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب نیز از قسمت بالایی برج بیرون میگردد. همین برجها اهمیت هزینه سرمایه گذاری و تولید مضاعف بالایی میباشند و به همین خاطر از نگرش اقتصادی زمانی مطلوب میباشند که زمان استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر استفاده میکردند که در واقع راندمان کافی نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز برخی از بیماریها و ایجاد آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آنان میشد. همین آب، گرم و گازدار میباشد و حاوی مواد معلق اصلی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب اهمیت جریان مکانیکی هوا از مدل جریان اجباری هر یکسری که کوچکتر و ارزانتر هستند ولی انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و همینطور عیب حساس دیگر آنان جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از داخل برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در عاقبت انتقال آن به همپا باد کمتر مییابد البته بدلیل این‌که آهنگ انتقال جرم کاهش است عملکرد این سیستم نیز کاهش میباشد. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.

دانلود مقاله رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themeself bar 1500buy verified stripe accountaviator oynatombala oynatropical tiki oynagreedy wolf oynablackbull oynashining hot oynabahisnowcasinoslotaviator oynaokuldefteri.combeylikdüzü korsan taksiVan EscortTavsiyelercinsel sohbetçorlu korsan taksiinstagram gizli hesap görmeMobil Ödeme BozdurmaLcd ekranelf bar 5000 ultraBağlama büyüsürekorbetbetboo girişgenco bahisaviator sinyal hilesi