اکبر طبری، مرد مفسد قوه قضاييه چگونه به پای میز محاکمه کشیده شد؟ +فیلم

اکبر طبری، مرد مفسد قوه قضاييه چگونه به پای میز محاکمه کشیده شد؟ +فیلم

[ad_1]

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>