ترافیک حرکت در سرینگر جاده ها با وجود سخت محدودیت های اعمال شده در میان خروش در COVID-19 مورد در روز پنج شنبه. —اکسلسیور/شکیل

Traffic movement on Srinagar roads despite strict restrictions imposed amid surge in COVID-19 cases on Thursday. —Excelsior/Shakeel
ترافیک حرکت در سرینگر جاده ها با وجود سخت محدودیت های اعمال شده در میان خروش در COVID-19 مورد در روز پنج شنبه. —اکسلسیور/شکیل

ترافیک حرکت در سرینگر جاده ها با وجود سخت محدودیت های اعمال شده در میان خروش در COVID-19 مورد در روز پنج شنبه.
—اکسلسیور/شکیل

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>