روح فدرالیسم فراموش شده دولت را رها کرده است هر گونه ادعای دموکراتیک بودن: سونیا

دهلی نو: کنگره رئیس جمهور سونیا گاندی راه اندازی یک حمله کوبنده در دولت در روز جمعه بیش از دست زدن به آن از COVID-19 همه گیر و ادعا شده که روح از فدرالیسم است اما فراموش شده و آن را رها کرده است هر گونه ادعای دموکراتیک بودن.

پرداختن به یک جلسه از احزاب مخالف برگزار مخمصه مهاجران با توجه به مستند او ادعا که دولت نامشخص است در مورد معیارهای مستندات و هیچ استراتژی خروج.

گاندی گفت: مهاجران و 13 کرور خانواده ها در پایین نیمی از جمعیت شده اند ظالمانه نادیده گرفته شده توسط دولت است.

“نخست وزیر grand تومان 20 lakh کرور بسته است تبدیل به یک شوخی بی رحمانه در کشور,” او گفت:. (سازمان)

tinyurlis.gdu.nuclck.rushrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>