نیا nabs HM مبارز

Excelsior خبرنگار
جامو مارس 19: ملی تحقیقات آژانس (نیا) امروز بازداشت Hizbul مجاهدین مبارز از ایجاد کرد Hanjala در Kishtwar منطقه در ارتباط با کشتار برجسته BJP رهبر آنیل Parihar و برادرش Ajit Parihar.
نظامی شناخته شده به عنوان رستم علی از Hanjala.
منابع گفت: نام او را نمیفهمد در قتل Parihar برادران علاوه بر ارشد RSS بارگیری Chanderkant شارما و PSO Rajinder سینگ.
رستم است که معطوف به نیا برای بازجویی به تعیین نقش خود در ستیزه جویی از جمله قتل Parihar برادران و RSS رهبر.

مقاله قبلیICC Cricket کمیته تماس بگیرید با استفاده از تنها محلی داوران به شمار چالش بزرگ برای مقامات هندی
مقاله بعدیپیاده سازی SOP به شدت در بازگشت از رشته مردم: LG

پیشرو روزانه از Jammu and Kashmir , هند

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>