95-سال پیرمرد مرخص شدن از JLNM بیمارستان پس از آزمایش منفی برای COVID-19 روز چهارشنبه. —اکسلسیور/شکیل

A 95-year old man being discharged from JLNM Hospital after testing negative for COVID-19 on Wednesday. —Excelsior/Shakeel
95-سال پیرمرد مرخص شدن از JLNM بیمارستان پس از آزمایش منفی برای COVID-19 روز چهارشنبه. —اکسلسیور/شکیل

95-سال پیرمرد مرخص شدن از JLNM بیمارستان پس از آزمایش منفی برای COVID-19 روز چهارشنبه. —اکسلسیور/شکیل

مقاله قبلیطالع بینی
مقاله بعدیاعضای خانواده از BJP رهبر پس از خود آدم ربایی است.

پیشرو روزانه از Jammu and Kashmir , هند

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>